Тільки для постійного складу Навчального центру

Для фахівців, задіяних у мобілізаційних заходах